CZ DE EN PL

Systémy pro zpětné získávání a přenos tepla (EW)

Na míru šité systémy pro zpětné získávání energie a nosiče tepla ve formě páry, horké vody, teplé vody a termooleje jako samostatné jednotky nebo za dodávané  systémy na čištění odpadního plynu, garantují provozovateli optimální využití energie a uspoření provozních nákladů.

webdesign redave 2005