CZ DE EN PL

Tepelné regenerativní čištění odpadního vzduchu (RTO)

Regenerativní tepelné čištění odpadního plynu patří vzhledem k jeho tepelné účinnosti k provozně nejvýhodnějším oxidačním systémům, co se  čištění odpadního plynu nasyceného organickými látkami z různých průmyslových oborů týče. Zařízení pracuje při teplotách 800 – 1 000 °C.

Na základě katalyticky aktivovaného keramického materiálu pro výměnu tepla je umožněno dosažení autotermního provozu již od koncentrace odpadního plynu nasyceného organickými látkami  > 1 g/mN³.

webdesign redave 2005