CZ DE EN PL

Zahušťovací systémy (VOC)

Zařízení jsou vhodná pro velká množství odpadního plynu s nízkými koncentracemi v kombinaci s tepelným nebo katalytickým čištěním odpadního plynu, které umožňuje provozně výhodné snížení škodlivin v odpadním plynu.

Čištění odpadního plynu v zahušťovací jednotce probíhá adsorpcí škodlivin na specielním, pro konkrétní případ zvoleném, adsorpčním materiálu.

Díky kontinuální nebo přerušované desorpci adsorpčního materiálu je umožněna jeho stálá aktivizace a tím je zaručena dlouhá životnost systému.

webdesign redave 2005