CZ DE EN PL

Systemy do powtórnego pozyskiwania i transmisji ciepła (EW)

Sytemy są idealne do ponownego pozyskiwania energii. Przenoszenie ciepła w formie pary, gorącej wody, ciepłej wody i termooleje jako samodzielne jednostki albo za dostarczane systemy do oczyszczania odpadów gazowych gwarantują użytkownikowi optymalne wykorzystanie energii oraz kosztów produkcji.

webdesign redave 2005